Nyhetsbrev 2017-12

Submitted by webmaster on Sun, 12/10/2017 - 22:11

Ny styrelse

På extrastämman valdes en ny styrelse, vi har nu börjat komma igång med vårat arbete. Vi gör detta på vår lediga tid och hoppas därför att alla medlemmar, och boende, respekterar detta och inte ringer oss på kvällar och helger om inte anslag eller annan överenskommelse tillåter detta.

Vi håller just nu på med att sätta upp kommunikationskanaler som våra medlemmar i fortsättningen skall kunna använda för att kontakta styrelse, och som låter oss ta hand om ärenden när det funkar i våran dagsplanering.

Distribution av information

Enligt föreningens stadgar behöver vi inte dela ut post till varje medlem när vi har viktig information eller kallelser till stämmor att delge. Vi är tacksamma för att stadgarna är skriva så då det skulle ta mycket tid att dela ut 94st brev i antingen brevlådor eller tidningsfack vid dörrar. Brev som kanske ändå skulle misstas för reklam, och slängas utan att läsas, om vi har otur med vilken dag de delas ut.

Därför kommer vi fortsättningen endast att anslå meddelanden här, på varje trappuppgångs informationstavla, eller via mail till de medlemmar som lämnar styrelsen sin e-postadress. Vi återkommer när tidigare nämnda kommunikationskanal är uppsatt i detta ärende.

Sophantering

Redan sedan innan vi tog över styrelsearbetet från TB så har vi sett att miljöhusen inte används på rätt sätt av en del medlemmar. I våra nuvarande utrymmen finns inte plats för att slänga glas, grillar, papper eller wellpapp – för att nämna några exempel.

Att göra detta kostar föreningen pengar då vi tidigare inte haft någon kontrakterad att hämta avfallet. Och att fortsätta lämna annat än det som respektive kärl är ämnat för i miljöhusen kan vara grund för uteslutning ur föreningen, vilket skulle innebära att eran lägenhet tvångsförsäljs.

Detta är att betrakta som en allmän varning till alla boende.

På vårt senaste möte, som även var vårat första efter det konstituerande, har styrelsen beslutat att kontraktera Ragn-Sells att inreda miljöstationer i våra miljöhus. Detta kommer att ta hand om det mesta som hushåll normalt lämnar efter sig.

I början av veckan kommer därför vår fastighetsskötare (MBA Fastigheter) att ta bort allt från soprummen som inte hör dit. Snälla ställ inte dit nytt förrän Ragn-Sells inrett våra miljöstationer i mitten av veckan. Gör ni det riskerar Ragn-Sells anse att rummen inte är i ett sådant skick att de kan ställa dit kärlen.