Fastigheten

Landskapsarkitekten om utemiljön

Bostadskvarteret har en tydlig gårdskaraktär, format med tre huskroppar. Kvarteret har tre öppningar in till gården. I öppningarna har vi placerat miljörum och cykelrum för att få en tydlig skillnad mellan gata och gård. 
Centralt ligger det stora gröna rummet med en lugn, inbjudande något försänkt gräsmatta. Gräsmattan ramas in av häckar och förrådsbyggnader i ett system som skapar många små rum och platser att vistas i för samvaro, lek och odling. Här finns gott om plats för samvaro och grillning under ljumma sommarkvällar.

Parkering

Bostadsrättsförningen disponerar 40st parkeringsplatser. Vill du som medlem hyra någon av dessa parkeringar kontaktar du styrelsen på styret@brf-lovet.se.

Sophantering och källsortering

Föreningen har två stycken miljörum. Utöver kärlen för hushållsavfall har vi här inrett med återvinninsstationer som tar emot 

  • Organiskt avfall
  • Plastförpackningar1
  • Tidningar
  • Metall
  • Glas (färgat och ofärgat)
  • Pappersförpackningar och wellpapp
  • Lysrör (och andra lågenergilampor fyllda med en ogenomskinlig gas)
  • Ljuskällor (glödlampor, halogen och LED-lampor)
  • Batterier
  • Småelektronik

Listan är mer omfattande än för de vanliga miljöstationerna som kommunen har vid t.ex. Willys.

Sådant som inte får plats i dessa kärl, eller som inte är listat (möbler, julgranar, vitvaror, högklackade skor med mera) körs till någon av kommunens sopstation av lägenhetsinnehavaren. Varje lägenhet har fått ett ÅVC-kort som ger 7 besök per år - behöver man mer kan man kontakta styrelsen.