Bostaden

El, vatten och försäkring

Elabonnemang

Varje lägenhet har sitt eget abbonemang. Anläggningsnummer finner du på din faktura från Ellivio. När du säljer är det bra att meddela den nya ägaren vilket anläggningsnummer lägenheten har för att förenkla inflyttandet.

Värme och vattenförbrukning

Kostanden för din bostads värme, vatten och varmvatten -förbrukning ingår i månadsavgiften

Försäkring

Föreningen är med i orkanisationen Bostadsrätterna, och har därigenom teckat ett allmänt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Du behöver fortfarande ha en hemförsäkring, men inte nödvändigtvis ett bostadsrättstilläg. Om du undrar över vad som ingår i tillägget ber vi dig kontakta Bostadsrätternas kundtjänst.

Andrahandsuthyrning

Planerar du att hyra ut din lägenhet till någon annan krävs det att du frågar styrelsen om lov innan du hyr din ut bostad. Kontakta styrelsen på styret@brf-lovet.se för mer information.

Bredband, TV & Telefoni

I enlighets med beslut taget på föreningsstämman 2018 har en kollektiv gruppanslutning med Telenor att införts. Läs mer i informationsbladet från Telenor

Kollektivanslutningen innebär att varje lägenhet har 250/250 MBit bredband, TV Medium (med 8 valbara kanaler) samt telefoni mini. Kostnaden (som är 314kr/månad och lägenhet) ligger som separat post på avgiftsavin för lägenheten. TV Boxen och programkort i lägenheten tillhör lägenheten och skall lämnas kvar när man flyttar...

Nyinflyttad

Är du nyinflyttad, eller bara inte har gjort det tidigare, ring Telenors kundtjänst så för de över abbonemanet på dig så att du via hemsidan kan byta de valfria kanalerna.

Felanmälan

Telenor äger nätet och tar hand om alla felanmälningar gällande abonnemangen och utrustning. Styrelsen skulle dock uppskatta om du kunde skicka ett mail till oss när du gör en felanmälan till Telenor. Blir det många felanmälningar om samma sak kan vi gå in som fastighetsförvaltare och få lite högre prioritet. Men då måste flera säga till oss...