Välkommen

Lövet

Brf Lövet är beläget på området Björkris i centrala Kungsbacka och innefattar 94 bostadsrätter i varierande storlekar som är utformade för att passa boende i livets olika skeden.

Björkris

Centralt, lantligt och havsnära – allt på samma gång! Björkris ligger omedelbart norr om Kungsbacka i direkt anslutning till hede fashion outlet, ICA Maxi och pendeltågstation med ca 20 minuter till Göteborg. 
De första invånarna i Björkris flyttade in 2010. Idag bor runt 800 personer i stadsdelen. Området har byggts med stadsliknande karaktär i tydlig kvartersstruktur. Det finns bostäder för såväl ung som gammal. I planeringen har man lagt stor vikt vid att skapa goda sociala miljöer, inte minst med tanke på barnen. 
Björkris har utbyggd förskola, skola, och butiker inom stadsdelen. Cykelvägar är väl utbyggda både till pendelstågsstationen och till Kungsbacka centrum.

Arkitekten om lägenheterna

Lägenheterna har välstuderade planlösningar med välutnyttjade kvadratmeter. Bostädernas utformning och storlekar är anpassad för såväl unga vuxna, barnfamiljer som äldre villasäljare. Den ofta öppna planlösningen har kök och/eller vardagsrum som ligger i direkt anslutning till uteplatser och balkonger. Dessa har generösa storlekar som gör att man får plats med utemöbler eller solstolar. I de flesta fallen är de orienterade mot söder och väster. 
Fasaderna har ljus och ockra kulörer. Vid de indragna balkongerna som ofta ligger ihop med burspråken är fasaderna beklädda med cederspån, vilket ger en varm och inbjudande känsla. Socklarna och omfattning kring trapphusentréerna får en elegant utformning i svart.

TENGBOM arkitekter 
Hans Lindgren arkitekt SAR/MSA

Landskapsarkitekten om utemiljön

Bostadskvarteret har en tydlig gårdskaraktär, format med tre huskroppar. Kvarteret har tre öppningar in till gården. I öppningarna har vi placerat miljörum och cykelrum för att få en tydlig skillnad mellan gata och gård. 
Centralt ligger det stora gröna rummet med en lugn, inbjudande något försänkt gräsmatta. Gräsmattan ramas in av häckar och förrådsbyggnader i ett system som skapar många små rum och platser att vistas i för samvaro, lek och odling. Här finns gott om plats för samvaro och grillning under ljumma sommarkvällar.

TENGBOM arkitekter 
Gunilla Gombrii landskapsarkitekt LAR/MSA